Disclaimer

Vivianne Mode

Vivianne Mode met KvK-nummer 53053168 (Vivianne Mode), wil je hartelijk welkom heten op www.viviannemode.nl (Website). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Vivianne Mode kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Vivianne Mode zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Vivianne Mode is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Ook voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Vivianne Mode geen aansprakelijkheid.

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Vivianne Mode behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kun je altijd via info@viviannemode.nl aan ons vragen.

PLATS 2   6101 AP   ECHT